Moxa (moxibustion)är en traditionell kinesisk medicin teknik som innebär förbränning av kinesisk gråbo, en liten, svampig ört, för att underlätta läkning. Akupunktur har använts i hela Asien i tusentals år; i själva verket den verkliga kinesiska tecknet för akupunktur, översatt ordagrant betyder "akupunktur-moxibustion." Syftet med moxibustion, som med de flesta former av traditionell kinesisk medicin, är att stärka blodet, stimulerar flödet av qi , och vidmakthålla hälsa. Akupunktur och Moxa tillsammans finns med på UNESCOs världsarvslista.